Holistic Treatment & Training-logo_vit t

SCREENING PROCESS

We use a No One-size fits all approach to training

PROGRAMMING BASED ON YOU

Vi är alla olika och behöver individuellt utformade program för att utvecklas på bästa sätt utan att skada oss. Din coach börjar med en specifik bedömning [screening] av förmågan att tåla din vardag/idrott. Vi ser över din rörlighet, stabilitet och styrka i tre plan. Med en screening får du kunskap om dina brister och styrkor. Du får ett träningsprogram med dig hem för att direkt uppgradera dina eventuella brister.

I din screening ingår: Screeningtillfälle 1 med tillhörande stretch- och styrketräningsprogram 2-8 veckor. Uppföljning av screeningen samt uppdaterat program 4-12 veckor. Efter denna period kommer du att märka av mängder av positiva effekter och vi kan tillsammans planera vägen framåt.

WHAT YOU'LL GET

INDIVIDANPASSAT

Med hjälp av en  STAC screening får du ett individanpassat träningsprogram för dina behov.

HOLISTISK APPROACH

Vi ser över hela din kropp och ser till orsaken bakom dina symtom.

ONLINE PROGRAM

Vi samarbetar med de bästa i branchen och använder oss av PtEnhance för att skapa och följa upp din utveckling.

TA NÄSTA STEG I DIN IDROTT

+46 768 51 49 13

RIGGAREGATAN 57, 21113 MALMÖ

  • Facebook
  • Instagram